Lendico.nl

Lendico.nl is een populair platfom om geld te lenen bij particulieren. Via Lendico kunt u zich inschrijven voor een lening vanaf 500 euro tot enkele tienduizenden euro. Nadat uw aanvraag is goedgekeurd kunnen particulieren u geld uitlenen. Zodra genoeg particulieren zich hebben aangemeld voor uw lening, wordt de lening in een keer uitgekeerd. U kunt via de website zelf de voortgang bekijken.

Update: Per 1 november 2016 is Lendico tijdelijk gestopt met het aanbieden van particuliere leningen. Zij boden daarna nog wel zakelijke leningen aan. Als alternatief is er onder andere Lender & Spender of kijk ook eens bij de gewone aanbieders van particuliere leningen.

Lening aanvragen

De lening brengt wel kosten met zich mee, maar de kosten zijn niet per se hoger of een lager dan een lening via een bank. In de eerste plaats zijn de kosten de rentekosten. Deze verschillen per persoon en worden door Lendico volgens een vaste berekening bepaald. Dit doen zij aan de hand van uw risicoprofiel en de hoeveelheid geld dat u wilt lenen. Zo kijken zij bijvoorbeeld naar uw inkomsten, maar ook willen ze weten of u een vast contract heeft. Wat ook belangrijk is of u kinderen heeft en hoe het staat met eventuele overige leningen.

Daarnaast zijn er ook kosten die u betaalt voor de administratie van de lening. Dit is het geld dat direct naar Lendico gaat en niet naar particuliere kredietgevers. Deze administratiekosten betaalt u alleen als de lening is goedgekeurd en als deze daadwerkelijk wordt uitbetaald.

Het percentage van deze kosten is niet hoog, maar dit kan wel oplopen als uw risicoprofiel hoog is. Dit percentage ligt anno 2015 tussen de 0,5 en 3,75%. U kunt ervan uitgaan dat de lening tussen de 5% en maximaal 12% aan rentekosten zal bedragen. De totale kosten zullen op jaarbasis nooit meer dan 15% zijn, want dat is de maximale wettelijke rente. 

geld lenen bij lendico